ITFNTFFri FagbevegelseLONordiskETF 

 

 

Norsk Havne-arbeiderforening ble stiftet 2. mars 2004. Foreningen organiserer ca. 850 medlemmer i havnene i Norge. Foreningsstyret er også bransjeråd og forhandlingsutvalg.

 

 

Norsk Havne- arbeiderforening,
Lagmannsholmen 7
4663 Kristiansand

Tlf:    930 41 215

Fax: 38 07 09 33

E-post, klikk her


 

 

NORSK HAVNEARBEIDERFORENING

Nettsiden til Norsk Havnearbeiderforening skal omstruktureres.
I mellomtiden legger vi inn siden til Norsk Transportarbeiderforbund.
Får du problemer kan du gå direkte til forbundets side HER

Følg også med i kolonnen til høyre...


 

Havnearbeiderne - NTFs stiftere

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) organiserer losse- og lastearbeidere i 47 havner over hele landet.
NTF har også medlemmer blant andre yrkesgrupper i havnene, slik som for eksempel terminalarbeidere ansatt hos speditørene.
Losse- og lastearbeiderne er i hovedsak organisert i egne fagforeninger.

Det var losse- og lastearbeiderne som for mer enn 110 år siden stiftet forløperen til NTF.
Tre bryggearbeiderforeninger i Oslo, samt bryggearbeiderforeningene i Moss og Drammen,
stiftet skjærtorsdag 2. april 1896 De norske Bryggearbeideres Landsorganisasjon.
Forbundet var et bryggearbeiderforbund fram til 1918 da Norsk Kjører- og Handelsarbeiderforbund (som ble stiftet i 1912)
gikk sammen med bryggearbeiderforbundet og tok navnet Norsk Transportarbeiderforbund.


 PORTS PACKAGE 3 - ER LAGT PÅ IS...

 

  

 


 HUSK -
 SIKKERHET
 FØRST! 

Støtteerklæring/
Løpeseddel HER

Situasjonsrapport
om havnekonflikten og
havnetariffer HER

Note regarding the
conflict in
Norwgian ports.
Read it HERE

Faglig opprop HER
Skriv ut, fyll inn,
scann og send...

Brev til fag-
bevegelsen HER
blogspot visitor
 

 ITFNTFFri FagbevegelseLONordiskETF 
   

havnearbeider.no © 2013  All Rights Reserved